Skip to main content分類 型態 項目 說明
明陽中學 csv 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 csv 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 csv 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 csv 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 csv 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 csv 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 csv 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 csv 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 csv 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 csv 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 xml 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 xml 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 xml 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 xml 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 xml 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 xml 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 xml 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 xml 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務
明陽中學 xml 明陽中學107年會計報告(按月) 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務

頁次:1/1

  上一頁       下一頁