Skip to main content102年桃園市交通事故資料表
提供桃園市交通事故資料彙整,資料包含事故現場環境及相關肇事因素等。 交通事故代號對照表(網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/datalist/datasetMeta?oid=a2743d42-f167-4ba2-ac5e-869b51b1ec81)


欄位說明 : 年月;西元年;月;日;時;分;縣市;區;村里;鄰;街道;段;巷;弄;號;公尺處;街道1;段1;側;附近;道路;公里;公尺處1;向;車道;平交道;公里1;公尺處2;附近1;死;受傷;事故後2至30日死亡;天候;光線;道路類別;速限;道路型態;事故位置;路面鋪裝;路面狀態;路面缺陷;障礙物;視距;號誌種類;號誌動作;分向設施;快車道或一般車道間;快慢車道間;路面邊線;事故類型及型態;主要肇因;當事者順序;受傷程度;主要傷處;保護裝備;行動電話;當事者區分類別;車輛用途;當事者行動狀態;駕駛資格情形;駕駛執照種類;飲酒情形;車輛撞擊部位最初;車輛撞擊部位其他;肇事因素個別;肇事因素主要;肇事逃逸;職業;旅次目的;國籍;車種

年月 西元年 縣市 村里 街道 公尺處 街道1 段1 附近 道路 公里 公尺處1 車道 平交道 公里1 公尺處2 附近1 受傷 事故後2至30日死亡 天候 光線 道路類別 速限 道路型態 事故位置 路面鋪裝 路面狀態 路面缺陷 障礙物 視距 號誌種類 號誌動作 分向設施 快車道或一般車道間 快慢車道間 路面邊線 事故類型及型態 主要肇因 當事者順序 受傷程度 主要傷處 保護裝備 行動電話 當事者區分類別 車輛用途 當事者行動狀態 駕駛資格情形 駕駛執照種類 飲酒情形 車輛撞擊部位最初 車輛撞擊部位其他 肇事因素個別 肇事因素主要 肇事逃逸 職業 旅次目的 國籍 車種
10201 2013 1 1 4 32 桃園縣 桃園市 中平里 NA 中山路 NA NA NA NA NA 泰昌三街 NA NA M10201 中路所 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 0 7 3 5 50 4 1 1 5 4 5 7 2 1 10 5 5 2 15 25 1 1 1 1 1 C03 7 9 1 10 2 12 NA 25 25 1 18 9 0 普通重型 機車
10201 2013 1 1 4 32 桃園縣 桃園市 中平里 NA 中山路 NA NA NA NA NA 泰昌三街 NA NA M10201 中路所 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 0 7 3 5 50 4 1 1 5 4 5 7 2 1 10 5 5 2 15 25 2 3 10 1 1 A12 7 9 1 7 2 1 NA 44 25 1 10 9 0 自用 大貨車
10201 2013 1 5 9 20 桃園縣 龍潭鄉 九龍村 NA 健行路 NA 289 NA NA NA NA NA NA 旁(中興派出所) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 7 3 4 50 14 9 1 4 4 5 7 4 4 10 4 5 1 19 21 1 1 9 1 1 C03 7 9 5 10 8 12 NA 21 21 1 5 8 0 普通重型 機車
10201 2013 1 5 9 20 桃園縣 龍潭鄉 九龍村 NA 健行路 NA 289 NA NA NA NA NA NA 旁(中興派出所) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 7 3 4 50 14 9 1 4 4 5 7 4 4 10 4 5 1 19 21 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 67 21 1 NA NA 0 NA
10201 2013 1 10 18 50 桃園縣 蘆竹鄉 外社村 NA 山林路 NA NA 654 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 8 3 6 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 8 3 5 1 3 13 1 3 10 1 1 B03 7 9 6 8 2 1 NA 13 13 1 5 8 0 自用 小客車
10201 2013 1 10 18 50 桃園縣 蘆竹鄉 外社村 NA 山林路 NA NA 654 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 8 3 6 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 8 3 5 1 3 13 2 1 1 4 5 H01 8 16 8 20 10 16 NA 53 13 1 19 8 0 行人 人
10201 2013 1 12 13 5 桃園縣 龜山鄉 NA NA 民生北路 NA NA NA NA NA NA NA NA 與春日路口(國門大橋前) 台4線 10 900 西 內側 NA NA NA NA 1 0 0 6 1 2 50 3 1 1 4 4 5 7 1 1 10 5 5 2 12 9 1 3 10 3 4 A11 7 6 1 3 2 1 NA 9 9 1 10 4 0 營業用 大貨車
10201 2013 1 12 13 5 桃園縣 龜山鄉 NA NA 民生北路 NA NA NA NA NA NA NA NA 與春日路口(國門大橋前) 台4線 10 900 西 內側 NA NA NA NA 1 0 0 6 1 2 50 3 1 1 4 4 5 7 1 1 10 5 5 2 12 9 2 1 9 3 4 C03 7 5 1 10 2 14 NA 44 9 1 22 8 0 普通重型 機車
10201 2013 1 13 19 30 桃園縣 大園鄉 溪海村 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 三界壇2之13號前 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 7 3 6 50 14 9 1 5 4 5 6 4 4 9 4 5 1 9 23 1 3 10 1 1 B03 7 9 1 8 2 5 NA 23 23 2 21 8 0 自用 小客車
10201 2013 1 13 19 30 桃園縣 大園鄉 溪海村 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 三界壇2之13號前 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 7 3 6 50 14 9 1 5 4 5 6 4 4 9 4 5 1 9 23 2 1 9 4 5 H01 8 20 8 20 10 16 NA 67 23 1 21 8 0 行人 人
10201 2013 1 17 6 13 桃園縣 平鎮市 平安里 NA 中豐路南勢 NA NA Jan-96 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 7 1 5 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 10 5 5 2 3 51 1 1 9 4 5 H01 8 18 8 20 10 16 NA 51 51 1 21 8 0 行人 人
10201 2013 1 17 6 13 桃園縣 平鎮市 平安里 NA 中豐路南勢 NA NA Jan-96 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 7 1 5 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 10 5 5 2 3 51 2 3 10 1 1 B03 7 9 1 8 2 8 NA 23 51 1 21 8 0 自用 小客車
10201 2013 1 17 21 14 桃園縣 中壢市 NA NA 三光路 NA NA NA NA NA NA NA NA 中壢高中旁第012號停車格 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 8 3 5 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 8 3 4 1 18 42 1 1 9 1 4 C03 7 9 1 10 2 14 NA 42 42 1 21 8 0 普通重型 機車
10201 2013 1 17 21 14 桃園縣 中壢市 NA NA 三光路 NA NA NA NA NA NA NA NA 中壢高中旁第012號停車格 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 8 3 5 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 8 3 4 1 18 42 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 67 42 1 NA NA 0 NA
10201 2013 1 22 0 54 桃園縣 龜山鄉 NA NA 自強西路 NA NA NA 202 NA NA NA NA (S10201239--龜山派出所) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 0 8 3 4 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 9 4 5 1 3 23 1 2 8 1 1 C03 7 9 1 10 2 14 NA 23 23 1 21 8 0 普通重型 機車
10201 2013 1 22 0 54 桃園縣 龜山鄉 NA NA 自強西路 NA NA NA 202 NA NA NA NA (S10201239--龜山派出所) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 0 8 3 4 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 9 4 5 1 3 23 2 1 1 4 4 H01 8 16 8 20 10 16 NA 53 23 1 21 8 0 行人 人
10201 2013 1 24 4 55 桃園縣 觀音鄉 廣福村 NA 福山路 NA NA NA NA NA NA NA 分塔線樑43號前(桃35-1線) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 8 4 3 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 8 3 5 1 26 21 1 1 1 1 4 C03 7 9 1 10 8 11 NA 21 21 1 9 9 0 普通重型 機車
10201 2013 1 24 4 55 桃園縣 觀音鄉 廣福村 NA 福山路 NA NA NA NA NA NA NA 分塔線樑43號前(桃35-1線) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 8 4 3 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 8 3 5 1 26 21 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 67 21 1 NA NA 0 NA
10201 2013 1 24 5 30 桃園縣 龍潭鄉 黃塘村 NA 成功路 NA 377 NA NA NA NA NA NA (中興所) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 7 2 4 40 3 1 1 5 4 5 7 4 4 10 5 5 2 26 23 1 1 1 1 1 C03 7 9 1 10 3 11 NA 23 23 1 18 1 0 普通重型 機車
10201 2013 1 24 5 30 桃園縣 龍潭鄉 黃塘村 NA 成功路 NA 377 NA NA NA NA NA NA (中興所) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 7 2 4 40 3 1 1 5 4 5 7 4 4 10 5 5 2 26 23 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 67 23 1 NA NA 0 NA
10201 2013 1 24 22 50 桃園縣 桃園市 西埔里 NA 富國路 NA 822 NA 148 NA NA NA NA M10201631埔子所 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 8 3 5 40 14 9 1 5 4 5 7 4 4 10 5 5 2 19 21 1 1 1 1 4 C03 7 9 1 10 8 14 NA 21 21 1 9 9 0 普通重型 機車
10201 2013 1 24 22 50 桃園縣 桃園市 西埔里 NA 富國路 NA 822 NA 148 NA NA NA NA M10201631埔子所 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 8 3 5 40 14 9 1 5 4 5 7 4 4 10 5 5 2 19 21 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 67 21 1 NA NA 0 NA
10201 2013 1 25 9 0 桃園縣 觀音鄉 富林村 NA 工業七路 NA NA NA 9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 8 1 6 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 9 5 5 1 12 23 1 3 10 1 1 A12 7 9 1 2 2 2 NA 23 23 1 10 1 0 自用 大貨車
10201 2013 1 25 9 0 桃園縣 觀音鄉 富林村 NA 工業七路 NA NA NA 9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 8 1 6 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 9 5 5 1 12 23 2 1 1 1 1 C03 7 5 1 10 2 14 NA 44 23 1 9 1 0 普通重型 機車
10201 2013 1 26 20 30 桃園縣 新屋鄉 大坡村 NA 東福路 NA NA 572 NA NA NA NA (桃104線6.4公里) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 7 3 3 40 3 13 1 5 4 5 7 4 4 9 4 5 1 26 21 1 1 3 3 4 B03 7 9 1 7 8 8 NA 21 21 1 10 1 0 自用 小客車
10201 2013 1 26 20 30 桃園縣 新屋鄉 大坡村 NA 東福路 NA NA 572 NA NA NA NA (桃104線6.4公里) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0 0 7 3 3 40 3 13 1 5 4 5 7 4 4 9 4 5 1 26 21 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 67 21 1 NA NA 0 NA
10201 2013 1 31 7 35 桃園縣 大園鄉 圳頭村 9 NA NA NA NA 25之4 NA NA NA NA 古亭 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 0 8 1 3 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 9 5 5 1 26 23 1 1 1 1 1 C03 7 9 1 10 2 11 NA 23 23 1 9 1 0 普通重型 機車
10201 2013 1 31 7 35 桃園縣 大園鄉 圳頭村 9 NA NA NA NA 25之4 NA NA NA NA 古亭 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 0 8 1 3 50 14 9 1 5 4 5 7 4 4 9 5 5 1 26 23 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 67 23 1 NA NA 0 NA
10202 2013 2 1 2 17 桃園縣 平鎮市 新貴里 NA 台66線路 NA NA NA NA NA NA NA NA 西向21.1公里處 台66線 21 100 西 外側 NA NA NA NA 1 0 0 8 3 2 90 10 16 1 5 4 5 7 4 4 1 3 4 1 20 23 1 1 9 3 4 B03 7 9 1 8 9 1 2 23 23 1 21 9 0 自用 小客車

  上一頁       下一頁