Skip to main content0800資源回收免費服務專線-專人處理一般件問題查詢廢乾電池、照明光源統計
0800資源回收免費服務專線-專人處理一般件問題查詢廢乾電池、照明光源統計


欄位說明 : Year;TheNameOfTheProblem;Total

Year TheNameOfTheProblem Total
105年 廢照明光源回收 135
105年 乾電池(含手機電池)回收 101
105年 詢問回收獎勵金 12
105年 詢問補貼費率 1
106年 廢照明光源回收 148
106年 乾電池(含手機電池)回收 92
106年 詢問回收獎勵金 6
106年 詢問補貼費率 1
107年 廢照明光源回收 99
107年 乾電池(含手機電池)回收 69
107年 詢問回收獎勵金 6
107年 詢問補貼費率 0
108年 廢照明光源回收 123
108年 乾電池(含手機電池)回收 99
108年 詢問回收獎勵金 6
108年 詢問補貼費率 0

  上一頁       下一頁