Skip to main content高雄市各種魚類平均價格(遠洋漁業)
高雄市各種魚類平均價格(遠洋漁業)


欄位說明 : 魚類代碼;魚類名稱;平均最低價格;平均最高價格;平均價格

魚類代碼 魚類名稱 平均最低價格 平均最高價格 平均價格
29000 合齒魚科 18.00 20.00 18.10
36001 真鰺 30.00 30.00 30.00
36099 其他鰺 43.00 73.00 61.35
42000 金梭魚科 27.50 40.00 32.05
46000 帶鰆科 20.00 114.00 56.20
49001 鬼頭刀 27.50 92.00 51.95
53101 正鰹 12.50 66.50 28.00
53201 康氏馬加鰆 250.00 250.00 250.00
53299 其他鰆類 12.50 100.00 58.55
53301 長鰭鮪 20.00 122.50 72.20
53302 大目鮪 30.00 97.50 75.85
53303 黃鰭鮪 20.00 150.00 79.85
53305 南方黑鮪 40.00 130.00 106.50
54001 劍旗魚 30.00 172.50 90.95
55001 紅肉旗魚 25.00 82.50 61.55
55003 黑皮旗魚 30.00 111.50 75.85
55004 立翅旗魚 25.00 85.00 70.85
55005 雨傘旗魚 15.00 77.50 44.55
55099 其他旗魚 77.50 72.50 45.15
56100 真鯊屬 20.00 45.00 41.10
56201 鋸峰齒鯊 7.50 52.50 20.30
56301 尖吻鯖鯊 10.00 52.50 46.15
56400 雙髻鯊科 18.00 50.00 27.60
56999 其他鯊 15.00 42.50 25.95
59001 秋刀魚 0.00 56.00 19.00
61000 翻車魨科 35.00 35.00 35.00
62999 其他海水魚類 25.00 40.00 31.00
63102 美洲大赤魷 0.00 120.00 25.70
63201 鎖管 330.00 330.00 330.00

  上一頁       下一頁