Skip to main content每日大宗蔬果行情價格表
提供每日大宗蔬果價格供市民參考


欄位說明 : 品項(農產品名稱)、批發價(元/公斤)、批發價格均價、批發前日比較(批發價格漲跌幅度)、零售價(元/公斤)、零售價格均價、零售前日比較(零售價格漲跌幅度)

項目名稱 前天批發價 昨日批發價 今日批發價 前天零售價 昨日零售價 今日零售價
5/24 5/26 5/27 5/24 5/26 5/27
高麗菜(台) 17.7 17.5 13.3 42 41 32
前日比較% 5% -1% -24% 5% -2% -22%
玉米 15.8 17.7 11.5 23 25 16
前日比較% 14% 12% -35% 15% 9% -36%
蒜頭 99.1 109.9 110.9 100 110 110
前日比較% -17% 11% 1% -17% 10% 0%
28.7 30.9 23.4 36 40 30
前日比較% 8% 8% -24% 6% 11% -25%
包心白 7.7 10.8 9.4 14 20 18
前日比較% -59% 40% -13% -60% 43% -10%
蘿蔔 10.2 8.8 7.5 26 22 18
前日比較% 6% -14% -15% 8% -15% -18%
牛蕃茄 18.2 22.6 16.2 42 51 38
前日比較% 63% 24% -28% 62% 21% -25%
絲瓜 46.6 40.1 68.9 59 52 90
前日比較% 72% -14% 72% 74% -12% 73%
小白菜 14.4 15.2 13.3 18 19 16
前日比較% 12% 6% -13% 13% 6% -16%
芒果 41.1 37.7 29.6 52 51 40
前日比較% -4% -8% -21% -5% -2% -22%
西瓜 54.6 52.6 47.9 76 72 68
前日比較% -2% -4% -9% -5% -5% -6%
葡萄 23.1 22.6 22.9 52 50 50
前日比較% 4% -2% 1% 4% -4% 0%
珍珠芭 26.6 27.7 27.5 29 32 32
前日比較% 11% 4% -1% 12% 10% 0%

  上一頁       下一頁