Skip to main content新竹市殯葬管理所辦理公墓人次統計表
新竹市殯葬管理所辦理公墓人次統計表


欄位說明 : 109年度12月份辦理公墓人次.

109 1月 4
109 2月 0
109 3月 2
109 4月 4
109 5月 2
109 6月 2

  上一頁       下一頁