Skip to main content


各年度公費留學考試報名及錄取人數
近年公費留學考試報名及錄取人數


欄位說明 : 年度;報名人數;錄取人數

年度 報名人數 錄取人數
101 1,011 135
102 649 99
103 882 101
104 686 100
105 575 101
106 537 115
107 566 115
108 593 130

  上一頁       下一頁