Skip to main content


各年度公費留學考試原住民生報名及錄取人數
近年公費留學考試原住民生報名及錄取人數


欄位說明 : 年度;原民生報名人數;原民生錄取人數

年度 原民生報名人數 原民生錄取人數
101 44 10
102 35 10
103 47 12
104 39 11
105 48 17
106 50 13
107 45 13
108 48 13
109 12 10
110 13 10

  上一頁       下一頁